2017-18 ուստարի

 

Դասարան

Դասարանների թիվը

Սովորողների թիվը

1-ին

4

115

2-րդ

4

132

3-րդ

4

111

4-րդ

3

101

Ընդամենը`

տարրական

15

459

5-րդ

4

119

6-րդ

4

108

7-րդ

3

96

8-րդ

4

119

9-րդ

3

80

Ընդամենը`

հիմնական

18

531