ՎԻԿՏՈՐԻՆԱ - ՄՐՑՈՒՅԹ

61 ,62 ,63  դասարաններ, դասղեկներ` Մ.Խալաթյան, Ս.Միրզոյան, Լ.Հովհաննիսյան

30.04.2010թ.

 

ՎԻԿՏՈՐԻՆԱ - ՄՐՑՈՒՅԹ

Նպատակն էր հետաքրքրաշարժ հարցերի միջոցով պարզել

երեխաների ձեռք բերած գիտելիքները տարբեր առարկաներից