ՀԱՑ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐՅԱ /52  դաս., դասղեկ` Ա.Կրբաշյան/.

/29.04.2010/

Նպատակն էր երեխաների մեջ դաստիարակել հարգանք հացի նկատմամբ, արժեքավորել այն ամենը, ինչը ձեռք է բերվում ծանր աշխատանքի միջոցով