177 դպրոցի երգչախմբի հաշվետու համերգ

 

 

177 դպրոցի թատերական խմբակի ներկայացում