2010-2011 ուստարվա ավարտական քննություններ

քննությունների գրաֆիկ

Ուսուցիչների  քննություններին մասնակցելու ԳՐԱՖԻԿ

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4-րդ դաս Մայրենի Մաթեմատիկա        
4-ա 4-բ 4-գ 4-ա 4-բ 4-գ
9-րդ դաս Բնագիտութ.  Հայոց լ.և գրակ Մաթեմատիկա Օտար լեզու Հայոց պատմ Ֆիզկուլտուրա
9-ա 9-բ 9-գ 9-ա 9-բ 9-գ 9-ա 9-բ 9-գ 9-ա 9-բ 9-գ 9-ա 9-բ 9-գ 9-ա 9-բ 9-գ