ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

2009-2010 ուս. տարի

Ֆիզիկա 8-1
8-2
8-3
Երկրաչափություն 9-1
9-2
9-3
Հայոց լեզու 9-1
9-2
9-3
Հայոց պատմություն 9-1
9-2
9-3
Հայ գրականություն 11-1
11-2
Հանրահաշիվ 11-1
11-2