Երևանի Գ. Ստարովոյտովայի անվան հ.  177 դպրոց
Երևան, Ավան, Դուրյան 24
Հեռ. ( 010) -61-81-21,
Տնօրեն`  Ռ. Մադոյան ( 010)- 61-86-60
E-mail:  school177@schools.am