Սույն թվականի հունիս և օգոստոս ամիսների աշխատանքային օրերին

կազմակերպվում է 2012 թվականին ծնված երեխաների ընդունելություն

1-ին դասարանում սովորելու համար:

            Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են.

 

  1. Ծննդյան վկայականի բնօրինակը

  2. Ծնողի անձնագիրը

  3. Տեղեկանք բնակության վայրից

  4. Տեղեկանք անձնագրային բաժնից

  5. Երկու լուսանկար 3x4 չափի

  6. Բժշկական գործ