ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

1.Առարկայական ծրագրեր

2.Մեթոդական ձեռնարկներ

3.Դասերի պլաններ և մշակումներ
 Մաթեմատիկա      
Ինֆորմատիկա      
Անգլերեն